Monthly Archives: August 2007

Plotki

Wró­ciłam właśnie z Anglii, gdzie spotkałam Sue. Poz­nałam ją dwa lata temu. Wtedy była jeszcze przed oper­acją wszczepi­enia implantu. Bardzo źle słyszała, nosiła aparaty, ale prawie nic jej nie dawały, twierdz­iła, że słyszy tylko bardzo głośne dźwięki. Zdaje się, że … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 9 Comments

Wodotryski

Na piętrze remont łazienek. Bycie niedosłyszą­cym ma swoje zalety: można wyłączyć aparaty i odciąć się od dźwięków, na które wszyscy narzekają. Zawsze wyłącza­łam swoje jadąc samot­nie auto­busem czy pociągiem, bo po co słuchać hałasu. Włącza­łam tylko jeśli chci­ałam z kimś … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 6 Comments

Modularna budowa ratunkiem

Baterie mi się dziś skończyły! Przetrzepałem szu­flady, kurtki i ple­caki i nic nie znalazłem. Zamówiłem sobie oczy­wiś­cie nową paczkę, ale dojdzie ona dopiero za dwa, trzy dni, o ile nie w poniedzi­ałek. Już myślałem, że będę musiał kupić sobie baterie … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 3 Comments

Bądźmy cierpliwi — przełomy w końcu nadchodzą

W ciągu ostat­nich dwóch tygodni następował swoisty przełom. Może to nie aż taki, jaki był wcześniej, ale jakaś powtórka poprawy słyszenia nastąpiła. Pisałem już, że zaczy­nam rozu­mieć ze słuchu. Potem wyjechałem na tydzień — na rejs morski. Miałem wiele okazji, … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 4 Comments

Znalazłam ciszę!

Cisza jest w Rucianem-Nidzie, na przys­tanku auto­bu­sowym, o wpół do czwartej rano. Oczy­wiś­cie nie jest to cisza całkowita. Prze­jeżdżają poje­dyncze samo­chody, cza­sem jacyś ludzie prze­jdą, daleko gra muzyka, bo to sobot­nia noc. Ale nic nie szumi. Nie sły­chać ani lodówki, … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 4 Comments

Programowanie po 4 miesiącach, i 5 miesięcy z procesorem

Po 4 miesią­cach od podłączenia, czyli kilka tygodni temu, miałam kole­jne pro­gramowanie pro­ce­sora. Nowy pro­gram jest w pewnym sen­sie zupełnie inny od poprzed­niego. Narzekałam na pogłos już wcześniej. Pier­wsza propozy­cja: stan­dar­d­owe pogłośnie­nie różnych częs­totli­wości odpowied­nio do audio­gramu. Pogłos zmienił się … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Rozumiem!

Wresz­cie odzyskuję zdol­ność rozu­mienia ze słuchu. Rozmówki z mamą w kuchni: — Chcesz bułkę tartą do fasolki? – Tak, poproszę. – OK, przynieś sztućce i zawołaj brata, zjemy. Czy też na inne tem­aty: — Bartek, muszę z Tobą poroz­maw­iać. – … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 1 Comment

Autobus

Rzadko jeżdżę auto­busami, ale wczo­raj aku­rat miałem okazję i usłysza­łem coś nowego — a właś­ci­wie starego, ale inaczej. Przy pos­to­jach tablica infor­ma­cyjna zaczyna drgać, uderzać o szybę, albo coś innego. Wcześniej sły­chać było tylko takie dud­niące i przytłu­mione wale­nie. Wtedy … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | Leave a comment

Chyba nie było trzepotu

Po kon­sul­tacji z paroma osobami muszę stwierdzić, że chyba jed­nak nie słysza­łem trzepotu skrzy­dełek. Może to było coś innego — drzwi zaskrzyp­i­ały, albo pro­ce­sor inaczej, niż wcześniej (pier­wszy raz słysza­łem w nim muchę) przetworzył dźwięk i nad­in­tepre­towałem to, co usłysza­łem. … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 2 Comments

Mucha i wołanie

Pomimo, że jestem właśnie na dwu­ty­god­niowym wyjeździe, musi­ałem tu wejść i napisać o wydarze­niu sprzed pię­ciu minut i przy okazji o jed­nym nowym spostrzeże­niu. W pewnym momen­cie usłysza­łem dzi­wny dźwięk, który się po chwili powtórzył — zwraca­jąc głowę w jego … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 13 Comments

An implantable hearing aid

Michael Chorost describes a fully implantable hear­ing aid which is in the stage of clin­i­cal tri­als in the US. The com­pany which cre­ated the device, Oto­log­ics, is plan­ning to make a cochlear implant with this tech­nique too. Sure this is … Con­tinue read­ing

Posted in English, nauka, Prasa i sieć | Leave a comment