Monthly Archives: October 2007

Czułość mikrofonu

Najłatwiej dostępną w pro­ce­sorze Nucleus Free­dom reg­u­lacją jest czułość mikro­fonu. Można ją zmieniać bez zde­j­mowa­nia pro­ce­sora. Inne rzeczy też niby się da, ale trzeba w odpowied­nim cza­sie (nie za szy­bko) naciskać jakieś sek­wencje guzików, zazwyczaj i tak kończy się na … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Kilka słów gdzieś indziej

Cyborga przepy­tał Prze­mysław Osuch z ser­wisu ONSI: tu.

Posted in Prasa i sieć | Leave a comment

Angielski (m.in.)

Z ang­iel­skim jestem już całkiem nieźle osłuchany. Roz­mowa z lek­torem w szkole języka obcego, pyta­nia o moją rodz­inę, życie, wakacje, plany, szkołę — wszys­tko zrozu­mi­ałem, ale to aku­rat było łatwe, bo mogłem czy­tać z ust. W domu włączam sobie często radio. … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | Leave a comment