Monthly Archives: September 2009

Sport

Jak to jest z implantem śli­makowym i sportem? Kiedy jestem w mieś­cie, ze sportów upraw­iam niemal wyłącznie pły­wanie. Wiadomo, co wtedy zro­bić z pro­ce­sorem czy aparatem: trzeba go schować i założyć dopiero po wysusze­niu włosów — przy­na­jm­niej ja bardzo niechęt­nie … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, po polsku | 19 Comments