Monthly Archives: April 2008

Telefon

No proszę. Dziś miałem sprawę do załatwienia z osobą, którą znam już długo i z którą zawsze się kon­tak­towałem e-mailem, SMSem, albo oso­biś­cie. Dziś wiec­zorem postanow­iłem spróbować tele­fonu. Dzwonię więc, witam się i słyszę: “a z kim ja roz­maw­iam”? ;) … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 10 Comments