Monthly Archives: March 2010

Linki

Nowe linki z boku: Ku światu dźwięków — bardzo ciekawa relacja Paola, nowego użytkown­ika implantu hybry­dowego — takiego, jaki ma Andel. Widzę, że pewne doświad­czenia są podobne niemal dla wszys­t­kich implan­towanych. Autorowi życzę powodzenia i będę czekać na nowe wpisy. Mind hack­ing … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, Prasa i sieć | 1 Comment