Monthly Archives: March 2007

Words

When I write that I begin to hear some­thing, I mean that I per­ceive this as a sound, not “feel” them as some­thing like ver­tigo. I feel a lot of sounds this way. It is not that I hear these sounds … Con­tinue read­ing

Posted in English | Leave a comment

Pojęcia

Kiedy piszę o tym, że zaczy­nam coś słyszeć, mam na myśli to, że odbieram te rzeczy jako dźwięki, a nie tylko “czuję” w postaci przy­pom­i­na­jącej zawroty głowy. Jest bardzo dużo dźwięków, które odczuwam w taki sposób. Aha, i to też … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 1 Comment

How do I know the batteries are dead?

Ver­tigo. It is good that I’ve just received new sup­ply. It has been the sec­ond set of bat­ter­ies only. I will be test­ing the Ray­ovac Acoustic Spe­cial now (the hear­ing aids kind, not the spe­cial CI ones). And I switch … Con­tinue read­ing

Posted in English | Leave a comment

Po czym poznaję, że skończyły mi się baterie?

Nagle zakrę­ciło mi się w głowie. Co jest? Aa, już wiem: musi­ały pójść baterie. Dobrze się składa, że wczo­raj ode­brałam paczkę z zapasem. To był dopiero drugi kom­plet baterii, teraz zaczy­nam testowanie Ray­ovac Acoustic Spe­cial (wer­sja “zwykła”, nie te do … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 1 Comment

A week’s worth of sounds

Day 6 The sounds are emerg­ing slowly. Today I heard the clank­ing of a big hair­pin. Like planned, I have switched to the 3rd pro­gram today and I feel like return­ing to the 2nd. I have tin­ni­tus (like a fan … Con­tinue read­ing

Posted in English | Leave a comment

Tydzień po.

Woda z kranu. Kawałki głosu mojego szefa (głośniejsze albo może niższe, nie jestem pewna) Stukot klaw­iatury, czy już o tym pisałam? Ołówek upada­jący z niewielkiej wysokości na biurko (tutaj dołączają się też zawroty głowy po odsłucha­niu tego kilka razy) Ludzie do … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Ping ping

Łyżeczka w herba­cie. Ciekawe, kiedy ktoś się wkurzy i zwróci mi uwagę :->

Posted in po polsku | Leave a comment

Dzień siódmy. Cienie dźwięków

Dzisiaj trochę słysza­łam przez implant muzykę w Wayne’s Cof­fee. Kiedy ktoś mówi, a ja wyłączę aparat na prawym uchu, słyszę ciche wspom­nie­nie głosu. Podob­nie jest ze stukiem klaw­iatury. Już nie wszys­tko jest tylko zawro­tami głowy, aczkol­wiek nadal je mam. Zro­biłam … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Dzień szósty

Dźwięki powoli się pojaw­iają. Na przykład klikanie takiej dużej spinki do włosów. Dzisiaj zgod­nie z planem przełączyłam na trzeci pro­gram i mam ochotę wró­cić do drugiego. Szumi mi w głowie i utrzy­muje się to przez dobrych parę minut po wyłącze­niu … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Switch on

Mon­day, March 19th I come to the cen­tre in the morn­ing, but it turns out that the speech proces­sor pro­gram­ming — the first time my implant is going to be switched on — is at 2 pm. There is a group … Con­tinue read­ing

Posted in English | Leave a comment

Podłączenie

Poniedzi­ałek, 19 marca. Przy­jeżdżam na 9 rano, ale okazuje się, że pro­gramowanie pro­ce­sora — czyli właś­ciwe podłącze­nie — będę miała dopiero o 14. Przedtem bada­nia i kon­sul­tacje. Jest nas cała grupa użytkown­ików implan­tów Nucleus Free­dom: czworo czy pię­cioro malut­kich dzieci i … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 2 Comments

Pulsar (English)

K. had the switch-on day yes­ter­day. I have asked him about his first expe­ri­ences some 4 hours later and he texted me: The proces­sor was switched on, but I don’t hear much besides the sounds typ­i­cal for the inter­fer­ence noises. … Con­tinue read­ing

Posted in English | Leave a comment

Pulsar

K. miał wczo­raj podłącze­nie. Zapy­tałam go kilka godzin później o wraże­nia i dostałam SMSa, którego za jego zgodą tu przy­taczam: Pod­laczyli mi pro­ce­sor, ale nic spec­jal­nie poza dzwiekami typowymi dla tech­nicznych zak­lo­cen nie sly­chac. Podobno to sie ma zmienic z … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

10 days to go

10 days to the switch-on date. Yawn. Noth­ing hap­pens. The veins in my right hand grad­u­ally cease to hurt, with­out any med­ical inter­ven­tion. I only switched the mouse to my left hand and it would stay this way for some … Con­tinue read­ing

Posted in English | Leave a comment

Jeszcze 10 dni

10 dni do planowanego ter­minu podłączenia. Nuda, panie. Żyły w ręce powoli przes­tają boleć (same z siebie, aczkol­wiek mysz przełożyłam na lewą i jeszcze jakiś czas tak zostanie). Włosy odras­tają, strup na głowie znika, oku­lary już od tygod­nia noszę za … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Catch 22

It has been two weeks since the surgery and I am still hav­ing some prob­lems with the veins in my hand after an IV drip. I am not sure if I should worry about it, or if it is just … Con­tinue read­ing

Posted in English | Leave a comment