Monthly Archives: August 2009

Od aparatów do implantu

Na dzień dobry powiem, że nie spodziewałam się tylu komen­tarzy pod swoim pier­wszym postem za co szcz­erze dziękuję :) Mam nadzieję, że wybaczy­cie mi miesięczną nieobec­ność? Na wakacje zasługuje każdy szczegól­nie wymęc­zony psy­chicznie stu­dent :D W poprzed­nim debi­u­cie wspom­ni­ałam, że aparaty … Con­tinue read­ing

Posted in Andel, po polsku | 4 Comments