Author Archives: Andel

Hybryda

Sur­fu­jąc sobie po necie dopiero teraz dostrzegłam, że coraz więcej stron poświęca tłu­maczeniom ludzi czym jest implant śli­makowy, czym hybryda, a czym baha. Jak dla mnie to bardzo dobrze, że naresz­cie ktoś potrafi spre­cy­zować i wyjaśnić konkret­nie o co biega, … Con­tinue read­ing

Posted in Andel, nauka, po polsku, Prasa i sieć | 1 Comment

Mija prawie rok

Nie wiem jak wy wszyscy długo musieliś­cie czekać na ter­min oper­acji, ale byłam naprawdę zdzi­wiona, że mi po miesiącu zadz­wonili. Mój przy­ja­ciel czekał stan­dar­d­owe pół roku. Ter­min miałam ustalony na 25 lutego toteż dzień wcześniej kazali mi przy­jechać. Gdy się … Con­tinue read­ing

Posted in Andel, po polsku | 2 Comments

Od aparatów do implantu

Na dzień dobry powiem, że nie spodziewałam się tylu komen­tarzy pod swoim pier­wszym postem za co szcz­erze dziękuję :) Mam nadzieję, że wybaczy­cie mi miesięczną nieobec­ność? Na wakacje zasługuje każdy szczegól­nie wymęc­zony psy­chicznie stu­dent :D W poprzed­nim debi­u­cie wspom­ni­ałam, że aparaty … Con­tinue read­ing

Posted in Andel, po polsku | 4 Comments

My Life

Czy przy­chodząc na świat spodziewałam się, że będę osobą niesłyszącą? Chyba nie. Zważy­wszy na to, że do 3 roku życia słysza­łam i mówiłam płyn­nie. Z cza­sem zaczęłam gubić głoski, od prawej strony ucha nie reagowałam, więc coś zaczęło być nie … Con­tinue read­ing

Posted in Andel, po polsku | 9 Comments