Category Archives: nauka

Hybryda

Sur­fu­jąc sobie po necie dopiero teraz dostrzegłam, że coraz więcej stron poświęca tłu­maczeniom ludzi czym jest implant śli­makowy, czym hybryda, a czym baha. Jak dla mnie to bardzo dobrze, że naresz­cie ktoś potrafi spre­cy­zować i wyjaśnić konkret­nie o co biega, … Con­tinue read­ing

Posted in Andel, nauka, po polsku, Prasa i sieć | 1 Comment

Implanty laserowe

Czyżby czekał nas przełom w tech­nologii implan­tów śli­makowych? Obec­nie stosowane implanty mają około 20 kanałów. Nie bardzo można zwięk­szyć liczbę elek­trod w śli­maku, ponieważ tkanka prze­wodzi prąd i zbyt gęsto rozmieszc­zone elek­trody inter­fer­owałyby ze sobą. Stąd ogranicze­nie do tych dwudzi­estu … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, nauka, po polsku, Prasa i sieć | 4 Comments

An implantable hearing aid

Michael Chorost describes a fully implantable hear­ing aid which is in the stage of clin­i­cal tri­als in the US. The com­pany which cre­ated the device, Oto­log­ics, is plan­ning to make a cochlear implant with this tech­nique too. Sure this is … Con­tinue read­ing

Posted in English, nauka, Prasa i sieć | Leave a comment

Przeprogramowanie mózgu po wszczepieniu implantu ślimakowego

Nieukowiec podesłał mi linka do artykułu w Sci­ence Daily, którego tłu­macze­nie na język pol­ski jest tutaj. Ja zawsze mówiłam, że w tym wszys­tkim chodzi tak naprawdę o przepro­gramowanie mózgu. Ciekawe, co pokaza­łyby moje skany mózgu — ja nigdy nie słysza­łam … Con­tinue read­ing

Posted in nauka, po polsku, Prasa i sieć | 4 Comments

Brain rewiring after the CI

Nieukowiec sent this link: Brain’s ‘Hear­ing Cen­ter’ May Reor­ga­nize After Implant Of Cochlear Device I’ve always said that it’s all about brain repro­gram­ming. I won­der what would my brain scans show since I’ve never had nor­mal hear­ing. I am sure … Con­tinue read­ing

Posted in English, nauka | Leave a comment