Monthly Archives: November 2008

Implanty laserowe

Czyżby czekał nas przełom w tech­nologii implan­tów śli­makowych? Obec­nie stosowane implanty mają około 20 kanałów. Nie bardzo można zwięk­szyć liczbę elek­trod w śli­maku, ponieważ tkanka prze­wodzi prąd i zbyt gęsto rozmieszc­zone elek­trody inter­fer­owałyby ze sobą. Stąd ogranicze­nie do tych dwudzi­estu … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, nauka, po polsku, Prasa i sieć | 4 Comments

Funkcjonalność

- Będzie pani tu jeszcze? Ma przyjść pan O. podłączyć zasi­lacz, a ja muszę zaraz wyjść. – Oczy­wiś­cie, proszę przekazać mu, żeby zadz­wonił do mojego pokoju, to go wpuszczę. – Usłyszy pani dzwonek? – Jeśli zadz­woni do mnie, to bez … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, po polsku | Leave a comment

Do przodu

14 października byłam w Kaje­tanach na pro­gramowa­niu. Właśnie upłynęło pół­tora roku od podłączenia. Szcz­erze mówiąc, nie spodziewałam się wiele po tej wiz­y­cie. Czułam się dobrze ze swoim implantem, ale miałam wraże­nie, że od czasu ostat­niego pro­gramowa­nia, pół roku temu, niewiele … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, po polsku | 3 Comments