Funkcjonalność

- Będzie pani tu jeszcze? Ma przyjść pan O. podłączyć zasi­lacz, a ja muszę zaraz wyjść.
– Oczy­wiś­cie, proszę przekazać mu, żeby zadz­wonił do mojego pokoju, to go wpuszczę.
– Usłyszy pani dzwonek?
– Jeśli zadz­woni do mnie, to bez prob­lemu. Ale na wszelki wypadek niech pan zostawi otwarte drzwi do swo­jego pokoju.

Po kilku min­u­tach dzwonek — niezbyt głośny, więc najwyraźniej dob­iega z pokoju szefa. Chyba nie zdążył przekazać panu O., gdzie ma zadz­wonić, ale ja i tak to dobrze słyszę.

A kiedyś kurier z kom­put­erem dla mnie odbił się od drzwi pra­cowni pełnej ludzi, bo ja nie słysza­łam dzwonka nawet w swoim pokoju.

This entry was posted in cyborg, po polsku. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *