O mnie

Urodz­iłam się w 1977 roku, niedosłyszę od urodzenia. Od 8 miesiąca życia noszę aparat(y) słu­chowe. 12 lutego 2007 r. przeszłam oper­ację wszczepi­enia implantu śli­makowego do ucha lewego, u prof. Hen­ryka Skarżyńskiego w Między­nar­o­dowym Cen­trum Słuchu i Mowy w Kaje­tanach pod Warszawą.
Audio­gram przed oper­acją:
Lewe uchoPrawe ucho
Wszczepi­ony implant: Nucleus Free­dom firmy Cochlear.
Pier­wsze podłącze­nie: 19 marca 2007.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *