Notatki: baterie

Kalen­darzyk baterii: jakie, ew. data trwałości, źródło i inne, przy uwzględ­nie­niu zmian pro­gramów. Mate­riał do późniejszych porów­nań. I dla mnie, żebym pamię­tała, co i jak i czego się spodziewać.

30 kwiet­nia: nowy pro­gram
baterie Ray­ovac (Acoustic Spe­cial albo Extra Advanced)

4 maja: Ray­ovac AS lub EA

8 maja 23.00: Ray­ovac Cochlear Plus, data trwałości 03.2009

11 maja 17.00: jw. Porażka. Praw­dopodob­nie stare baterie.

14 maja 13.00: Ray­ovac Extra Advanced, 02.2011, kupowane po 2.10 zł/szt.

17 maja: nowy pro­gram (P1). Niskie dźwięki głośniej. Na 2–3 tygod­nie, potem włączyć P2 (jeszcze głośniej), po 3–4 tygod­ni­ach wypróbować P3, który ma włąc­zony sys­tem ADRO. P4 jest pro­gramem poprzednim.

19 maja, 15.00 Ray­ovac AS (07.2010).

23 maja, 20.30 Ray­ovac EA (02.2011)

26, 27 maja — pro­gram P2 stop­niowo włączany. Ekspery­menty z kablami.

28 maja, 19.30 Ray­ovac EA. Póki co te baterie rządzą.

2 czer­wca, 14.00 Ray­ovac EA

7 czer­wca, 0.30 Ray­ovac EA

11 czer­wca, 15.00 Ray­ovac Cochlear Plus. Kiedyś trzeba je zużyć.

14 czer­wca, 12.00 Ray­ovac CP

17 czer­wca, 14.00 Ray­ovac EA

19 czer­wca, pier­wsze pode­jś­cie do ADRO. Drinks bat­ter­ies like cola, ktoś napisał. Zobaczymy.

21 czer­wca, 16.30 Ray­ovac Acoustic Spe­cial (kończą się)

25 czer­wca, 19.00 Ray­ovac EA, padły 29 czer­wca po 23.30. Nowe rano.

30 czer­wca Ray­ovac EA

4 lipca 23.00: Ray­ovac Extra Advanced, nowa par­tia, ter­min trwałości 01.2011

9 lipca 15.00 Ray­ovac EA

13 lipca 20.00 Ray­ovac EA

18 lipca 11.30 Ray­ovac EA

20 lipca: nowe pro­gramowanie, wszys­tko gen­er­al­nie głośniej

22 lipca, ok. 14: Ray­ovac EA

26 lipca, 01.00 Ray­ovac EA

29 lipca ok. 22

3 sierp­nia ok. 15

7 sierp­nia ok. 18

11 sierp­nia 23.00

…parę zmian których mi się nie chci­ało zapisać, co 4 dni z małym kawałkiem. Zwięk­szana czułość mikrofonu…

28 sierp­nia 21.30

5 wrześ­nia, 9.30 — Dura­cell, data trwałości marzec 2011, Sat­urn, 17 zł/paczka (awaryjnie)

8 wrześ­nia, 22.00, Ray­ovac EA. Dura­cel­lom chyba podziękujemy.

12 wrześ­nia, 19.00, Ray­ovac EA

16 wrześ­nia, 22.00, Ray­ovac EA — nowa par­tia, data trwałości 06.2011

21 wrześ­nia, 15.00 Ray­ovac EA, jw.

25 wrześ­nia, 13.30 Ray­ovac EA jw.

29 wrześ­nia, 15.30 Ray­ovac Cochlear Plus, przekazana do testów

2 października, 16.30 jw. Trzy dni. Może magnes przy bate­ri­ach? Teraz będę je wyj­mować i zobaczymy. Była mowa o możli­wości “niekom­paty­bil­ności tej baterii z implantem”

5 października, 18.00 Ray­ovac EA 01.2011. Wyj­mowanie baterii na noc nic nie zmieniło, test pokazał, że CP do mojego pro­ce­sora się nie sprawdzają.

9 października, 17.30 Ray­ovac EA 01.11

13 października, 20.00 Ray­ovac EA 06.2011

18 października 14.00 Ray­ovac EA jw.

22 października 16.30 Ray­ovac EA jw.

26 października 23.00 jw. Przy okazji, tego samego dnia wymi­ana baterii w apara­cie (Duracell)

31 października rano jw.

24 listopada 23.00 jw.

28 listopada: pro­gramowanie. Baterie 22.00. Nowy pro­gram:
1 — basy, ADRO, 3:1
2 — BEAM, 3:1
3 — stan­dard, ADRO, 3:1
4 — bez ADRO, 10:1
Stary, najlep­szy pro­gram: mapa 18.

2 grud­nia 21.30 jw.

6 grud­nia 23.00 jw.

Nowa par­tia baterii, Ray­ovac Extra Advanced z datą trwałości wrze­sień 2011.

10 grud­nia 17.00 jw.

12 grud­nia 11.00 jw. ???
Sporo na pro­gramie P1.
15 grud­nia 21.00 jw.
prawie caly czas na P1
19 grud­nia 15.00 jw.

… (1x)

26 grud­nia 15.00

14 sty­cz­nia 2008 16.30 Ray­ovac CP (stare)

16 sty­cz­nia 19.30 jw.

nowe baterie Ray­ovac EA, data trwalosci listopad 2011/styczen 2012

10 lutego wieczorem

13 lutego wieczorem

17 lutego wieczorem

przeczy­tane na forum uslysza: sredni czas pracy Free­doma na bate­ri­ach to 47 h

21 lutego ok. 12

—————–

wg ichs ma byc 27 h
prob­lemy z bateriami!

test: ray­ovac cochlear. wsad­zone w poniedzi­ałek 31 sierp­nia wiec­zorem, nos­zone 2 h, potem wtorek-środa-czwartek cały dzień, padły w piątek 4 wrześ­nia o 13. To są pier­wsze baterie z tego opakowa­nia, zobaczymy czy dalej też będzie tak ładnie.

7 wrześ­nia 2009: wyż. wym. baterie star­czyły przy nor­mal­nym użytkowa­niu aż do dziś, do godz. 19, to jest ponad 3 dni. Wkładam trzeci komplet.

11 wrześ­nia 2009, godz. 13.40 — czwarty kom­plet. Znów ponad 3 dni.

14 wrześ­nia o 11.00 wymieniłam jeszcze dzi­ała­jące baterie — po 3 dni­ach dzi­ała­nia (wcześnie wstałam tego dnia), żeby mieć pewność, że nie padną mi pod­czas refer­atu. Włożyłam piąty komplet.

Wyż. wym. kom­plet star­czył do 18 wrześ­nia, godz. 9 rano. O 10 włożyłam baterie z 14-go z powrotem, star­czyły do 17-tej. Wkładam szósty komplet.

22 wrześ­nia ok. 15 wymiana

26 wrześ­nia ok. 19 — kole­jna wymi­ana (to nie 4 dni dzi­ała­nia, tylko więk­szość dnia bez pro­ce­sora tego dnia — w sumie 3.5 dnia działania)

30 wrześ­nia o 16

4 października 15.00

7 października, 20.00

11 października (niedziela), 20.00

14 października, 23.30 (w dni powszed­nie noszę pro­ce­sor dłużej niż w week­endy)
Zamówione nowe pudełko Ray­ovac Cochlear, koszt ponad 140 zł.

17 października o 15.45 (jeszcze poprzed­nie opakowanie)

21 października o 20 nowe opakowanie — tego dnia było pro­gramowanie procesora

24 października ok. 17

27 października ok. 14

29 października ok. 23.30 (nowe 30 X ok. 9)

1 listopada ok. 23

7 listopada ok. 18

Sub­talna zmi­ana pro­gramu: 19 maja 2010.

Cały czas uży­wane były baterie Ray­ovac Cochlear, sta­bilne i bez niespodzianek, star­cza­jące na ok. 2 dni, trafiłam na dwie “zep­sute” baterie na kilka pudełek (raz była to bate­ria z odwrot­nie nakle­joną nakle­jką, niedziałająca).

Zmi­ana 24 maja ok. 16, potem kole­jna nie pamię­tam kiedy, potem:

28 maja 2010, godz. 19: Debiut baterii Power One Implant Plus, data trwałości 03.2013, kupi­onych dla wypróbowa­nia. Wznaw­iam notatki.

31 maja godz. 15 — niezły początek!

3 czer­wca 16.30

6 czer­wca 15.00

8 czer­wca 19.00

11 czer­wca 15.00

14 czer­wca 11.30

16 czer­wca 22.30

19 czer­wca 19.30

22 czer­wca 12.00

24 czer­wca 18.30 — 20.00

Jak widać Power One dzi­ałają mi kon­sek­went­nie 2.5 dnia.

x

30 czer­wca ok. 21

2 Responses to Notatki: baterie

  1. Pingback: Implant ślimakowy » Blog Archive » Dwa miesiące po podłączeniu

  2. Pingback: Implant ślimakowy » Blog Archive » Two months after the switch-on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *