Monthly Archives: April 2009

Trening

Piątego marca miałam w Kaje­tanach kole­jne spotkanie z dr inż. L. Na tes­tach wyszło mi to co zawsze, czyli raptem kilka rozpoz­nanych słów w teś­cie słów jed­no­sy­labowych — cały czas, słucha­jąc ich, miałam uczu­cie, że brzmią zna­jomo, i gdy­bym tylko … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, po polsku | 1 Comment

Po dwóch latach

Zamierza­łam zro­bić jakieś pod­sumowanie po dwóch lat­ach od podłączenia pro­ce­sora, jed­nak zanim się zebrałam do tego, wyręczył mnie Prze­mek Osuch z ONSI.pl. Oto druga roz­mowa o implan­cie, jaką przeprowadzil­iśmy dla tego por­talu. Co mogłabym jeszcze dodać? Poz­naję cią­gle nowe dźwięki. … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, po polsku, Prasa i sieć | Leave a comment