Monthly Archives: October 2006

Pierwszy termin cd.

I już wszys­tko wiem. Ter­min kon­sul­tacji i oper­acji wyz­nac­zono mi na 8 i 9 listopada, za trzy tygod­nie. Tylko że żad­nej oper­acji mi w tym ter­minie nie zro­bią, bo nie mam szczepień na WZW typu B. A oper­ację można robić … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Pierwszy termin

Czekam na infor­ma­cję od Insty­tutu Fizjologii i Patologii Słuchu, kiedy będę miała oper­ację wszczepi­enia implantu. Zak­wal­i­fikowano mnie w kwiet­niu 2006 r., na pytanie o ter­min pani dr M. odpowiedzi­ała tylko “na pewno w tym roku”. No dobrze. Cały wrze­sień mnie … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 3 Comments