Monthly Archives: July 2008

Pamięć słuchowa

Wcześniej, w aparat­ach nie miałem pamięci słu­chowej. Nie rozpoz­nawałem piosenek, tek­stów, głosów i tak dalej. No, może z głosów rozpoz­nawałem te najbardziej charak­terysty­czne, ale rzadko miałem okazję z tej umiejęt­ności sko­rzys­tać. Implant dał mi okazję tę pamięć wyro­bić. W pier­wszych … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 3 Comments

Test muzyczny

Wygrze­bałem z szu­flady aparat słu­chowy po ponad pół roku nieuży­wa­nia go. Zakładam i słucham. Wraże­nia dzi­wne. Raz słyszę to, co robię, raz nie. Strasznie to dzi­wne. Szu­ram kap­ciem, słyszę tylko z jed­nej strony, zamyam drzwi, słyszę z obu. Dźwięki zaa­para­towane … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 2 Comments