Monthly Archives: September 2011

Prawo jazdy — projekt nowego rozporządzenia

Jak donosi ONSI, jest już pro­jekt roz­porządzenia zmieni­a­jącego owo nieszczęsne opisy­wane przeze mnie roz­porządze­nie w sprawie badań lekars­kich kierow­ców. Pro­jekt jest obec­nie w fazie tzw. kon­sul­tacji społecznych, czyli może jeszcze ulec zmi­anom, oby nie na gorsze. Pro­jekt można przeczy­tać tutaj, … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 3 Comments

Yes, we can — ministerstwo przyznało się do pomyłki!

Hura! Sprawą zain­tere­sowali się dzi­en­nikarze TokFM i wszys­tko poszło znacznie szy­b­ciej, niż się spodziewałam. Dzisiaj na stronie głównej gazeta.pl pojawił się artykuł ” Trzeba dobrze słyszeć, by mieć prawo jazdy? Min­is­terstwo poprawi przepisy”, autorstwa Michała Janczury i Błażeja Gry­giela. Cytuję: … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, po polsku | 3 Comments

PKS albo emigracja

Karta Praw Pod­sta­wowych Unii Europe­jskiej, artykuł 26: Inte­gracja osób niepełnosprawnych Unia uznaje i szanuje prawo osób niepełnosprawnych do korzys­ta­nia ze środ­ków mają­cych zapewnić im nieza­leżność, inte­grację społeczną i zawodową oraz udział w życiu społeczności. Kiedy zaczy­nałam pisać ten blog, postanow­iłam … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, po polsku | 18 Comments