Monthly Archives: June 2009

My Life

Czy przy­chodząc na świat spodziewałam się, że będę osobą niesłyszącą? Chyba nie. Zważy­wszy na to, że do 3 roku życia słysza­łam i mówiłam płyn­nie. Z cza­sem zaczęłam gubić głoski, od prawej strony ucha nie reagowałam, więc coś zaczęło być nie … Con­tinue read­ing

Posted in Andel, po polsku | 9 Comments

Nowa autorka!

Witamy Andel na blogu! Więcej napisze o sobie sama. A cyborg ma do napisa­nia parę rzeczy, ale albo nie ma czasu, albo Inter­netu. Nowa notka będzie, ale jeszcze nie wiem kiedy :-)

Posted in po polsku | Leave a comment