Wstęp

W pier­wszym akapicie chci­ałem podz­iękować cybor­gowi za propozy­cję pisa­nia na bloga :) Jej blog to bardzo fajna inic­jatywa — gdy ja decy­dowałem się na zabieg wszczepu, szukałem wszel­kich infor­ma­cji w internecie, przede wszys­tkim na blo­gach. Bardzo chci­ałem znać wraże­nia użytkown­ików implantu i wiedzieć, jak oni słyszą i jak im to pomogło. Blogów zagranicznych na ten temat była cała masa, pol­s­kich niestety nie było.
Moje artykuły dostało już kilka osób. Zanim zostaną one tu opub­likowane, chcę je prze­jrzeć i może coś poprawić, ale zawsze mogę je już teraz wysłać chęt­nym na maila.
Może coś o mnie: mam 22 lata, nie słyszę od urodzenia, a oper­ację wszczepu implantu miałem ponad rok temu. Wciąż pamię­tam tę datę, 17 marzec 2006. Pomi­ja­jąc wszys­tkie spostrzeże­nia i szczegółowe opisy mogę powiedzieć, że implant mi dał bardzo dużo i sporo rzeczy zmienił.
I to chyba by było na tyle tytułem wstępu :)

bar­tosz

This entry was posted in bartosz, po polsku. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *