Nowy autor

Nowy autor na blogu. Bar­tosz, którego zna­cie już z komen­tarzy, zde­cy­dował się na dopisy­wanie tutaj włas­nych notek. Swoją his­torię (przed implantem i po implan­cie) opisał już w paru artykułach, które też zostaną tutaj opub­likowane.
No to witamy i czekamy :-)

cyborg

This entry was posted in po polsku. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *