Komentarz do komentarza

W komen­tarzach relacja Krzysztofa. Dzięki! Grat­u­lacje, jak po miesiącu masz 50% rozpoz­nawa­nia wyrazów, to strach pomyśleć, co może być za rok :-) Pisz tu czasem.

U mnie to jest trochę inaczej. Pier­wszy tydzień z pro­ce­sorem czułam się trochę jak po jakichś środ­kach zmieni­a­ją­cych świado­mość, bo te wszys­tkie dźwięki, o których piszesz, “czułam”. Potem się do tego przyzwycza­iłam. Ale to nie było nieprzy­jemne. Raczej cieszę się ze wszys­t­kich pojaw­ia­ją­cych się dźwięków. Moje otocze­nie słu­chowe dopiero się tworzy.

Baterii na razie zuży­wam mało, jeden kom­plet na 5 dni lub więcej, pode­jrze­wam, że ze względu na te zawroty głowy dostałam taki “delikatny” pro­gram na początek. W środę jadę do Kaje­tan, ciekawe, co się okaże.

This entry was posted in po polsku. Bookmark the permalink.

10 Responses to Komentarz do komentarza

 1. tubisa says:

  Witam. PIszesz że będziesz w środę. W środę 18tego? To się praw­dopodob­nie spotkamy.Pozd

 2. cyborg says:

  tak, pojutrze. masz maila :-)

 3. bartosz says:

  Przed chwilą trafiłem na tego bloga i przeczy­tałem z wielkim zain­tere­sowaniem. Sam jestem użytkown­ikiem implantu od marca 2006. Twoje spostrzeże­nia są bardzo intere­su­jące i przy­pom­i­nają mi okres, gdy miałem pro­gramowany pro­ce­sor. Sam też co nieco napisałem na ten temat, ale nie w formie bloga, tylko artykułów, feli­etonów. To, co ja czułem w pier­wszym okre­sie noszenia pro­ce­sora, trochę się różniło od tego, co Ty czu­jesz. Niskie dźwięki odbier­ałem jako pukanie w prawą część cza­szki, wysokie nor­mal­nie, choć nigdy ich nie słysza­łem.
  Będę czy­tać dalej.
  Poz­draw­iam!
  Bartek

 4. tubisa says:

  tak. tubisa@gazeta.pl. Przepraszam że pytam ale jaki był Twój niedosłuch w momen­cie ksz­tał­towa­nia się mowy czyli powiedzmy w wieku 2–6 lat?

 5. cyborg says:

  Prak­ty­cznie taki jak teraz (audio­gramy są na stronie “O mnie”). Może było parę decy­beli lep­iej, ale niewiele.
  Maila napisałam.

 6. cyborg says:

  Bar­tosz: Gdzie można przeczy­tać Twoje artykuły? Bardzo jestem ciekawa. Pozdrawiam.

 7. bartosz says:

  cyborg: Mogę Ci wysłać je na maila. Nie zaj­mują wiele obję­tości, są w plikach *.doc. Może być?
  Poz­draw­iam,
  Bartek

 8. cyborg says:

  bar­tosz: tak, bardzo proszę. Napisałam Ci w tej sprawie maila na adres, który podałeś.

 9. tubisa says:

  Bar­tosz Czy ja nieśmi­ało mogę też prosić o te artykuły. Sama nie mam implantu ale moje dziecko ma.I często zas­nanaw­iam się jak Ono to odczuwa. Pozostaje mi pole­gać jedynie na relac­jach innych użytkown­ików aż do pewnego dnia kiedy sam mi o tym opowie. Pozd Mój mail : tubisa@gazeta.pl

 10. bartosz says:

  tubisa: Ależ oczy­wiś­cie, wysłałem Ci już maila z artykułami.
  Poz­draw­iam,
  Bartek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *