Wymowa

Już trze­cia osoba mi powiedzi­ała, nie pytana, że mówię inaczej niż przedtem, wyraźniej, staran­niej wymaw­iam niek­tóre spółgłoski, te sze­leszczące. Ciekawe. Nie robię tego świadomie.

Baterie: postanow­iłam w końcu przetestować te spec­jalne baterie do implan­tów Ray­ovac, one są trochę droższe. Właśnie mi padł pier­wszy zestaw po niecałych trzech dni­ach (założone chyba we wtorek). To dzi­wne, bo na tym samym pro­gramie teo­re­ty­cznie gorsze baterie (zwykłe Ray­ovac) star­czyły na pięć dni. Może to dlat­ego, że byłam na urlopie i było dużo ciszej? Wtedy właśnie zmieniłam pro­gram. Testy kon­tynu­uję, dzisiaj włożyłam znów baterie “implantowe”.

This entry was posted in po polsku. Bookmark the permalink.

13 Responses to Wymowa

 1. mirek says:

  Szkoda kasy na te “spec­jalne”.
  Jeśli już je kupu­jesz zwracaj uwagę na ter­min ważności. Zwykłe naj­tańsze Acoustiki teraz są z datą 2011r. Baterie, których ter­min ważności mija np. w 2009 są już stare.

 2. cyborg says:

  A, no tak, to trochę wyjaś­nia. Te “spec­jalne” baterie mają fak­ty­cznie ter­min ważności 2009 r. Nie wiedzi­ałam, że to może być tak istotne dla czasu dzi­ała­nia. Na szczęś­cie kupiłam ich tylko dwa opakowa­nia, na próbę.
  Kole­jne baterie (zwykłe, Extra Advanced) kupiłam już u przed­staw­iciela Ray­ovaca i one mają datę 2011 r. Te dzi­ałały mi, jak dotąd, najdłużej.

 3. mirek says:

  Po prostu przeleżały w mag­a­zy­nach, podróżowały, co najm­niej 2 lata. Więk­szość pro­du­cen­tów określa ter­min ważności na 4 czy 5 lat od wyprodukowania.

  Nawet najlep­sza nalepka nie zapewni ide­al­nej szczelności.

  Bate­ria pozostaw­iona bez nalepki, nieuży­wana, ulega samorozład­owa­niu po ok 2 miesią­cach w zależności od tem­per­atury i wilgotności.

  Ja od bardzo dawna uży­wam tylko Ray­ovac Acoustic, tanie i dobre. Wymieniam śred­nio co 4 dni. Średni fak­ty­czny czas pracy z trzech testów w ubiegłym roku to 70 godzin.

 4. bartosz says:

  Również kupuję zwykłe baterie Ray­ovac Acoustic. Fak­ty­cznie dzi­ałają najdłużej i są naj­tańsze, o ile się kupuje w hurtowni.

 5. mamabeatki says:

  Witam. CZy baterie o których mówicie ( Ray­ovac Acoustic Spe­cial ) kupu­je­cie za pośred­nictwem inter­netu z hur­towni w Gdańsku?

 6. bartosz says:

  Ja owszem. Tańszych baterii nigdzie nie znalazłem (jestem z Warszawy).

 7. mamabeatki says:

  No to pójdę za ciosem i spy­tam również gdzie zaopa­tru­je­cie się we wkłady do osusza­cza elek­trycznego ( boda­jże Dry Store się nazywa )

 8. mirek says:

  Ja uży­wam zwykłej poduszki elek­trycznej CEDIS, którą kiedyś dostałem jako fant przy zakupie aparatu słuchowego.

  Możli­wość zakupu wkładów Dry&Store ist­nieje tylko u jedynego dys­try­b­u­tora w Polsce, czyli
  http://www.medicus.wroc.pl/specjalista/audiologia/implanty_slimakowe/akcesoria_do_procesorow_mowy.html

 9. cyborg says:

  Właśnie w hur­towni w Gdańsku sprzedali mi te starawe baterie implantowe.

  Bartek: w Warsza­wie jest dys­try­b­u­tor Ray­ovaca. Sprzedaje baterie ciutkę drożej niż ci z Gdańska, ale można ode­brać oso­biś­cie (kilka przys­tanków tramwa­jem od wydzi­ału) i odpadają koszty przesyłki, więc się mniej więcej wyrównuje. Mają nowe baterie (zami­ast Acoustic Spe­cial dostałam coś, co się nazywa Extra Advanced, podobno najnowsze baterie Ray­ovac). I nie trzeba najpierw płacić, a potem się zas­tanaw­iać, czy i kiedy poczta raczy dostarczyć.

  Mirek: Medicus na tej stronie bardzo staran­nie nie podaje cen, albo ja nie umiem znaleźć.

 10. bartosz says:

  cyborg: Czy mają swoją stronę inter­ne­tową i cen­nik? Gen­er­al­nie nie mam powodu zmieniać hur­towni, gdyż ta gdańska wysyła baterie bardzo szy­bko — po 3, 4 dni­ach dostaję je prosto do skrzynki pocz­towej z fak­turą do odliczenia. Jedynym prob­le­mem jest wycią­ganie tychże baterii bez uszkodzenia pudełka ;)

 11. mirek says:

  Cyborg, brak cen to podobno poli­tyka Cochleara. Wszys­tkie ofic­jalne strony maja ukryte ceny. Po prostu w różnych kra­jach ceny są bardzo różne. A jakie — ma wiedzieć tylko dys­try­b­u­tor.
  Konkurencja w tej dziedzinie jest bardzo źle widziana. Poszukaj jeśli chcesz mojej “dyskusji” na
  http://www.uslysz.pl/forum/index.php?PHPSESSID=b15260fe978e47bacde15526405668e9
  o ile nie wyka­sowali lub
  http://implancik.org/forum/

  Dry&Store, paczka 6 szt. kosz­tuje ok. 134zł.

 12. mamabeatki says:

  134 zl. A czy mogę uży­wać jakiś innych, nie tych od Medicusa? Oczy­wiś­cie te inne miałyby być tańsze bo na droższe to mi się nie opłaca :). Hur­tow­nia z Gdańska fak­ty­cznie przysyła dość szy­bko przesyłkę ale podob­nie jak Cyborg ( Jezu sama ten nick wymyślilaś ) dostałam trochę starawe baterie. Niem­niej nam dzi­ałają 3 dni.

 13. mirek says:

  Do ory­gi­nal­nego osusza­cza elek­trycznego, będącego na wyposaże­niu FREEDOMA, można uży­wać tylko ory­gi­nal­nych wkładów.
  Nic nie stoi na przeszkodzie, aby uży­wać jakiegokol­wiek innego osusza­cza, choćby poduszki. Przekalku­luj co się lep­iej opłaci.

  Cyborg to bardzo pop­u­larne miano. Sam byłem przez pół roku, aż nie obrosłem w piórka, tak nazy­wany przez dzieci.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *