Bolero (PL)

Bolero to ulu­biony utwór muzy­czny Lucyny i Michaela Chorosta.
Wer­sję, którą mam, przesłuchałam najpierw z włąc­zonym aparatem i okazało się, że zaczy­nam coś słyszeć dopiero w okoli­cach piątej min­uty. Myślałam, że później pojaw­iają się jakieś niższe częs­totli­wości, ale wyjaśniono mi, że jest po prostu coraz głośniej. W sumie podob­nie jest kiedy słucham z samym implantem, też zaczy­nam słyszeć po jakichś pię­ciu min­u­tach, cho­ciaż mam wraże­nie, że czuję już wcześniej. Nadal więcej słyszę przez aparat. Zas­tanaw­iam się, czy to jest bardziej kwes­tia pro­gramowa­nia pro­ce­sora — za dwa tygod­nie będzie nowe ustaw­ie­nie — czy mózgu.
Michael Chorost napisał artykuł o tym, jak wyko­rzys­tał Bolero do — w prak­tyce — kali­bracji swo­jego implantu. Można to przeczy­tać po ang­iel­sku tu.

Dźwięki: Słyszę odd­ech. Słyszę niek­tóre dźwięki mowy i wydaje mi się, że jest ich troszeczkę więcej. Kiedy ktoś mówi, słyszę coś w rodzaju pogłosu. To utrud­nia rozu­mie­nie, ale myślę, że to po prostu mój mózg uczy się posługi­wać implantem. Czuję się dzi­wnie, kiedy nagle padną mi baterie i nie mam tej stałej stymulacji.

Baterie: zmieni­ałam dzisiaj. To już pięć dni na jed­nym kom­ple­cie Ray­ovac Acoustic Spe­cial i obec­nym programie.

This entry was posted in po polsku. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *