Cyborg od roku

Rok temu, 12 lutego, miałam oper­ację wszczepi­enia implantu. A za dwa tygod­nie, 19 marca, przy­pada rocznica pier­wszego podłączenia pro­ce­sora. Jak widać, prze­byłam od tego czasu długą drogę. I mam zamiar iść dalej.

This entry was posted in po polsku. Bookmark the permalink.

One Response to Cyborg od roku

  1. Valwit says:

    Yay!! :) Oby wszyt­sko było tak jak będziesz chciała :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *