Prasa o cyborgach

Frag­menty niniejszego bloga opub­likował w repor­tażu warsza­wski dodatek “Wybor­czej” tutaj.

This entry was posted in po polsku, Prasa i sieć. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *