I tak dalej.

Zmieniłam wczo­raj wiec­zorem pro­gram na trzeci, czyli głośniejszy. W pracy przez uchy­lone okno słyszę od czasu do czasu coś, co przy­pom­ina karetkę pogo­towia. Ale moje okno nie wychodzi na ulicę. Czyżby dochodz­iło to do mnie z następ­nej ulicy, dobre kilka­set metrów w linii prostej stąd, za drze­wami? Wiem, że tamtędy pojazdy na syg­nale jeżdżą dość często.
Słyszę tar­cie pal­cami o szorstki papier. Dźwięk dmuchanego nosa obok mnie wręcz przestraszył.

Ćwiczenia słu­chowe lekko frus­tru­jące. Z aparatem nie wychodzą nawet tak źle, ale bez aparatu… Chyba tak, jak Bartek napisał, nie nauczyłam się jeszcze inter­pre­tować wyso­kich dźwięków, a niskie w implan­cie słyszę kiep­sko (a właś­ci­wie to głównie je czuję). Słyszę głoski takie jak f, sz, ż, cz, fakt, że tego w aparat­ach wcześniej nie było.

Baterie: wtorek.

This entry was posted in po polsku. Bookmark the permalink.

2 Responses to I tak dalej.

 1. bartosz says:

  Na początku ćwiczenia są frus­tru­jące, gdyż więk­szość bezdźwięcznych głosek jest słyszana właś­ci­wie po raz pier­wszy w życiu. U mnie były na początku prob­lemy z odróż­ni­an­iem głosek bezdźwięcznych od siebie — myliły mi się s, sz, f ze sobą, albo p, t, k, wciąż mi się mylą d, b, g. W pier­wszym przy­padku nie miałem utr­walonego wzorca w pamięci i “nie pamię­tałem” która jest która. Co do dźwięcznych — są jed­nak zbyt podobne do siebie, ale myślę, że to kwes­tia ćwiczeń i korekty ustawień.

  Poza tym muszę powiedzieć, że naprawdę dużo zacząłem słyszeć chyba dopiero trzy miesiące po trzecim ustawieniu…

  Pytanie: czy masz szumy, gdy zde­jmiesz procesor?

 2. cyborg says:

  Bartek: Raz mi się zdarzyło, że chyba przez pół godziny miałam wia­trak w głowie, po zmi­anie pro­gramu na głośniejszy. Ale to był tylko jeden wieczór. I po ostat­nim pro­gramowa­niu słysza­łam cichy szum, ale tylko przez kilka chwil po zdję­ciu. Zobaczymy dzisiaj wiec­zorem, po całym dniu z głośniejszym pro­gramem.
  Nato­mi­ast sam moment zde­j­mowa­nia jest dzi­wny, niezbyt przy­jemny. Kręci mi się w głowie.
  Czy­tałeś pocztę?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *