Pierwszy termin

Czekam na infor­ma­cję od Insty­tutu Fizjologii i Patologii Słuchu, kiedy będę miała oper­ację wszczepi­enia implantu. Zak­wal­i­fikowano mnie w kwiet­niu 2006 r., na pytanie o ter­min pani dr M. odpowiedzi­ała tylko “na pewno w tym roku”. No dobrze. Cały wrze­sień mnie nie będzie w Polsce, więc nie spodziewam się, żeby wcześniej. Uzbra­jam się w cierpliwość.

17 listopada 2006. Kilka­krot­nie prosiłam, żeby kon­tak­tować się ze mną e-mailem. Na wypadek pożaru podałam tele­fon do mojej mamy. I co? Przed chwilą dostałam SMSa od niej: “Dzwoniła pani z Kaje­tan, pytała, czy masz szczepi­enia na żół­taczkę typu B”.
Ech. Rozu­miem, że więk­szość pac­jen­tów to dzieci. Ale ja już nie jestem dzieck­iem i naprawdę wolałabym swoje sprawy załatwiać sama. Z rodzi­cami nie mieszkam, zanim Mama mi przekaże wszys­tko SMSami i mail­ami, to trochę potrwa (”za 20 minut wyślę maila” — za 20 minut to ja będę wychodzić na basen). Pytanie nie wyglą­dało na aż tak pilne. A gdy­bym była w stanie roz­maw­iać przez tele­fon samodziel­nie, to nie decy­dowałabym się w ogóle na tę oper­ację.
Wolałabym wiedzieć pier­wsza, co mnie czeka i kiedy, ale coś czuję, że znów zadz­wonią do Mamy.
Tak poza tym to ja bardzo szanuję tych wszys­t­kich ludzi w IFiPS za to, co robią.
A szczepi­enia nie mam. Niedo­brze. Może mi zro­bią? Ile czasu przed oper­acją to się powinno robić? Czy to opóźni zabieg? Muszę to wyjaśnić z Mamą.

Zbiorowa Mądrość #g mówi, że 4–6 tygodni przed powinno się zro­bić pier­wsze szczepi­e­nie, które daje taką pod­sta­wową odporność (do pełnej potrzebne są trzy).

This entry was posted in po polsku. Bookmark the permalink.

3 Responses to Pierwszy termin

  1. I jak sprawa oper­acji się przed­stawia…
    Pozdrawiam.

  2. cyborg says:

    poczy­taj dalej, dużo o tym piszę, chyba że masz jakieś konkretne pytania? :-)

  3. Mój brat czekał na oper­ację 3 miesiące.

Leave a Reply to cyborg Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>