Po czym poznaję, że skończyły mi się baterie?

Nagle zakrę­ciło mi się w głowie. Co jest?
Aa, już wiem: musi­ały pójść baterie. Dobrze się składa, że wczo­raj ode­brałam paczkę z zapasem. To był dopiero drugi kom­plet baterii, teraz zaczy­nam testowanie Ray­ovac Acoustic Spe­cial (wer­sja “zwykła”, nie te do implan­tów). A za jakąś godz­inę włączam czwarty pro­gram. W zasadzie powinien być już wczo­raj, albo nawet w poniedzi­ałek, ale po przełącza­niu na trzeci wolałam poczekać i się przyzwyczaić.

This entry was posted in po polsku. Bookmark the permalink.

One Response to Po czym poznaję, że skończyły mi się baterie?

  1. Lucyna says:

    Cześć. Czy­tam z zain­tere­sowaniem o Twoich doświad­czeni­ach z implantem. To, co najbardziej mnie poruszyło ostat­nio to lista dźwięków, jakie słyszysz. Bo to jest niemal dokład­nie ta sama lista dźwięków, które niedawno zaczęłam słyszeć bez aparatu. To by znaczyło, że to są te bardzo niskie tony, które się najpierw słyszy przy wychodze­niu z ciszy. Te tony (z tego co rozu­miem) muszą być na poziomie ok. 75 dB. Jeszcze dużo przed nami :-). Powodzenia, trzy­maj się :-)

Leave a Reply to Lucyna Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>