Napisy i seriale

Po pewnej wprawie, w moim przy­padku ponoad rocznej, można dostrzec nieco więcej, niż jest napisane w napisach od filmów. Chodzi o imiona, drobne zwroty, podz­iękowa­nia i tym podobne rzeczy. Zmieni­ają one nieco znacze­nie filmu. Gdyby nie implant, nigdy bym ich nie wyła­pał. Tu się przy­daje jako taka zna­jo­mość języka angielskiego.

Ciekawe, czemu tłu­macze nie tłu­maczą tak, jak jest fak­ty­cznie w filmie. Nie chce im się, czy może to specy­fika danego języka obcego? Tego nie wiem, ale wiem, że teraz to słyszę. Różnice pomiędzy napisami a tym, co się fak­ty­cznie słyszy i czyta z ust, są ogromne. Z tym, że samo czy­taniie z ust nigdy nie dawało mi aż tyle, co teraz.

Zawsze uważałem, że samo słuchanie daje wiele, nawet bez rozu­mienia tego, co się słyszy. Żeby się oswoić z dźwiękami, trzeba je usłyszeć ileś tam razy. Pamię­tam, że na początku noszenia pro­ce­sora niemal bez prz­erwy słuchałem radia właśnie dlat­ego. Szcz­erze mówiąc, nie wiem, czy to coś dało i pewnie się nie dowiem tego nigdy, ale… jeśli mogę próbować i sprawdzać, to czemu tego nie robić? Samo to, że udało mi się zrozu­mieć jakiś zwrot albo zdanie ze słuchu, dawało mi ogromną satysfakcję.

Aku­rat oglą­dam jakiś ser­ial. Bardzo lubię sprawdzać, czy to, co aku­rat słyszę, jakoś się pokrywa z napisami, które czy­tam. Nie dość, że mogę się nauczyć języka, to jeszcze słyszę, czy napisy są dobre.

This entry was posted in bartosz, po polsku. Bookmark the permalink.

2 Responses to Napisy i seriale

  1. Alex says:

    Tłu­macze nie tłu­maczą dosłownie, bo by były za długie, za dużo tek­stu do przeczytania.

  2. bartosz says:

    Dosłownie przetłu­maczyć się fak­ty­cznie nie da, ale tłu­macze­nie zawsze ma oddać w miarę wiernie dialogi. Mi chodz­iło o to, że z moją jako-taką zna­jo­moś­cią ang­iel­skiego i słysze­niem tego, co ludzie w fil­mach mówią (i czy­taniem z ust), oraz czy­taniem pol­s­kich napisów, jestem w stanie je porów­nać i stwierdzić, czy dobrze coś zostało przetłumaczone.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>